Karađoz-begova medresa u Mostaru i ove godine organizuje akciju uplate i klanja kurbana za potrebe ishrane učenika Karađoz-begove medrese. Godinama naši medžlisi, džemati, imami i džematlije podržavaju ovu akciju svojim uplatama kurbana za Medresu i na taj način olakšavaju rad Medrese i održavaju participaciju učenika u internatskim troškovima na prihvatljivom nivou. I ove godine vas pozivamo da se pridružite našoj akciji uplate kurbana! 

KURBAN ZA MEDRESU je akcija kojom Karađoz-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika u Internatu. 

Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju kurban Karađoz-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu kurbanskog mesa, što je potrebno naglasiti prilikom uplate i ostaviti kontakt-podatke.

U organizaciji Karađoz-begove medrese vrši se nabavka stoke, potrebni veterinarski i sanitarni pregledi, te na šerijatski način klanje stoke. 

KURBAN ZA MEDRESU može se uplatiti u Karađoz-begovoj medresi, radnim danima, od 8 do 14.30 sati. 
Adresa škole: Karađoz-begova medresa, Sjeverni logor bb, Mostar 
Cijena KURBANA ZA MEDRESU iznosi 390,00 KM. 

Uplate se mogu izvršiti i preko žiro-računa: 
Primalac: Muftijstvo mostarsko 
Račun broj: 134-674-100-704-5737 (Asa banka) 
Obavezno naznačiti svrhu uplate - Uplata  kurbana za Karađoz-begovu medresu

Uplate kurbana mogu se izvršiti i preko blagajni medžlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

KURBAN ZA MEDRESU može se uplatiti sve do petka, 8. jula 2022. godine. Više informacija putem brojeva telefona: 036/550-920 ili 062/115 – 634.

Da kabul budu vaši kurbani!