U Karađoz-begovoj medresi je i protekle sedmice nastavljeno sa obilježavanjem mjeseca rebiu-l-evvela, odnosno održano je i drugo predavanje u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“. Drugo predavanje održao je profesor Nazif Garib u atriju Karađoz-begove medrese.

Ašare na početku programa proučio je hafiz Kasim Čelenka, a kasidu o Poslaniku, a.s., izveo je Haris Mujanović, maturanti 373. generacije Karađoz-begove medrese.

Profesor Garib se kroz svoje izlaganje osvrnuo na cjelokupan život Muhammeda, a.s., posebno istakavši pojedine momente iz života Poslanika, a koji su doprinijeli da se Muhammed izgradi u dobru, plemenitu i povjerljivu osobu. Posebno se osvrnuo na njegov nadimak „El-Emin“, kojim je Muhammed, a.s., stekao ugled kod ljudi i prije poslanstva.

Moto profesorovog ppredavanja bio je ajet: „A, mi smo te, Muhammede, samo kao milost svjetovima poslali“. Kroz taj ajet, profesor Garib je približio ličnost i misiju Muhammeda, a.s., svim prisutnim.

U drugom dijelu svog kazivanja, profesor Garib osvrnuo se na izgled i znamenitosti Poslanikove, a.s., džamije, te pobliže upoznao naše učenike i učenice sa njenim karakteristikama.

Predavanje je završeno nagradnom igrom, tokom koje su naši učenici osvojili vrijedne nagrade, a pitanja nagradne igre odnosila su se upravo na ono što je i bio sadržaj predavanja našeg predavača.