Pri samom kraju je školovanje još jedne generacije maturanata Karađoz-begove medrese. Ove godine naša škola ispraća 372. generaciju po redu. Tim povodom učenici trećeg razreda, generacija 373., željeli su na poseban način ispratiti svoje starije medresanske prijatelje, te su organizovali Večer Kur'ana „Kur'an po mom srcu piše...“

Program je održan u atriju Karađoz-begove medrese 25. aprila 2017. godine, a odlomke Časnog Kur'ana učili su učenici trećeg razreda: Omer Avdić, Ismet Kadrić, Samir Mumić, Sead Ibrahimbegović, Džafer Čelenka, Haris Mujanović i Kasim Čelenka. Program su upotpunili i dvjema ilahijama.

373 generacija učenika Karađoz-begove medrese je željela vrednovati uspjeh svojih medresanskih prijatelja, te je odlučila  darovati skromnom hedijom našeg novog hafiza, maturanta Agana Hamzakadića. Hediju je u ime generacije uručio profesor Meadin Mrndžić, razredni odgajatelj generacije. Prisutne je Agan počastio učenjem odlomka Časnog Kur'ana, ali i suzama, koje mu je izmamila gesta 373. generacije učenika naše škole.

Nakon proučenih kur'anskih odlomaka, vazi-nasihat je kazivao prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

U svom obraćanju je istakao: „Čuli smo večeras naše momke kako jako lijepo uče Kur'an i neka i ovaj program bude podstrek vama, dragi učenici, da krenete putanjama učenja Kur'ana napamet. Nadam se da će i među vama biti novih hafiza, akoBogda. Molim Allaha, dž.š., da podari svako dobro 372. generaciji, mlađima koji ostaju – 373. generaciji i onima još mlađima da podari korisno znanje, dobar odgoj, da budete pravi muslimani i muslimanke, kako to od nas i Časni Kur'an traži.“

Program je završen hair-dovom, koju je proučio Šefik ef. Čavčić, prvi poslijeratni odgajatelj u Karađoz-begovoj medresi, a danas imam džemata „Zalik“ – džemata na čijem prostoru se nalazi Karađoz-begova medresa.

Program su uspješno moderirale učenice 373. generacije Dženana Karaga i Sumeja Hodžić.