U sklopu odgojnog rada sa svojim razrednim odgajateljima, profesorima Meadinom Mrndžićem i Eminom Vujinović-Mehremić,  učenici drugog razreda Karađoz-begove medrese sproveli su akciju kojom su na poseban način obilježili mjesec rebiu-l-evvel.  
Akcijom „Muhammed, a.s., je milost svima“ željeli su podsjetiti na djelo i misiju Allahovog miljenika – Muhammeda, a.s., koji je poslan kao milost svim svjetovima.

Učenici su pripremili određene hadise Allahovog poslanika, a.s., i poslastice, te su njima obradovali sve profesore Karađoz-begove medrese, ali i druge uposlene u našoj školi.

Posjetili su i prof. hfz. Aida Tuleka, direktora Karađoz-begove medrese, profesora Sulju Cikotića, upravnika Internata, Almira Potura, sekretara Škole, profesoricu Harisu Ćukle, pedagoga Škole, Smaju Kurtovića, ekonomistu, odgajatelje i odgajateljice, higijeničarke škole, domara, portira, te članove našeg kuhinjskog osoblja, koje su darovali pripremljenim hadisima i poslasticama, a koji su ih veseli i radosni dočekali zbog ideje koju su sproveli u djelo.  

Uz njih, darovali su i sve učenike i učenice Karađoz-begove medrese.
Svi pomenuti posebno su se radovali hadisu koji će im kao poruka doći u poklonu namijenjenom upravo njima, a za čiji će se sadržaj truditi da ga sprovedu u životu.

U sklopu akcije, na oglasnim tablama svih učionica postavili su određenu poruku „U mjesecu rođenja Allahovog poslanika, neka ti praksa bude salavat na Njegovog miljenika“.
U sklopu poruke stoji i kur'anski ajet: „Allah i meleki Njegovi blagosilju  Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam“ – podsjećajući tako sve na snažan i jasan sadržaj pomenutog ajeta.

Inače, ovo je druga generacija Karađoz-begove medrese koja provodi akciju „Muhammed, a.s., je milost svima“.

Foto: Hajrullah Ćeman