Januarski maturski ispitni rok u Karađoz-begovoj medresi biti će održan u periodu 23-25. januara 2017. godine. Kandidati su dužni prijaviti maturski ispit kod sekretara škole do 20. januara 2017. godine i do tada izmiriti svoje materijalne obaveze.

Raspored polaganja maturskog ispita je sljedeći:

maturski radovi – 23.1.2017. godine u 10 h,

bosanski jezik i književnost – 23.1.2017. godine u 11.15 h,

arapski jezik – 24.1.2017. godine u 10 h,

kiraet – 24.1.2017. godine u 13.15 h,

fikh – 25.1.2017. godine u 9.10 h.  

Kandidati mogu boraviti u Internatu Karađoz-begove medrese shodno rasporedu polaganja maturskog ispita.

Hairli i uspješno polaganje želimo!