Biblioteka Karađoz-begove medrese danas je, 29. marta 2018. godine, bila mjesto susreta studenata Fakulteta humanističkih nauka i učenika Karađoz-begove medrese.

Naime, organizovana je radionica za učenike naše škole, a koju su održali studenti četvrte godine Odsjeka za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, predvođeni svojim profesoricama dr. sc. Irmom Marić i dr. sc. Sanjom Merzić.

Radionica je održana u sklopu nastave  iz predmeta Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti II   a ponudila je pristup, između ostalog, baladi „Hasanaginica“. Studenti su govorili i o pravopisnim normama, te poeziji savremenih bh. književnika, kao i o značaju jezika, identiteta i kulture.

Radionica je nastavak saradnje Fakulteta humanističkih nauka i Karađoz-begove medrese, a takvih projekata će biti i u narednom periodu, kazale su profesorice dr. sc. Irma Marić i mr. Lejla Mušić, ispred škole domaćina.

Foto: Merzuk Bećirović