U srijedu su, 30. septembra 2020. godine, Karađoz-begovu medresu posjetili predstavnici Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 
Delegaciju su činili: profesor doktor Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku, profesor Seid Eminović, šef Odjela za srednje obrazovanje pri navedenoj Upravi, te profesorica Lejla Bektaš, administratorica u Upravi. 

Delegacija se susrela sa prof. hfz. Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese, profesorom Suljom Cikotićem, pomoćnikom direktora za Internat, profesoricom Harisom Ćukle, pedagogicom, te se upoznala sa radom škole, uslovima i poteškoćama sa kojima se Medresa suočava, kao i njenom statusu unutar Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Razgovarano je i o narednim projektima koje će Karađoz-begova medresa realizovati, kao i o njenoj saradnji sa bh. medresama, ali i drugim školama. Predstavnici Uprave za obrazovanje i nauku obišli su prostorije škole, prisustvovali pojedinim časovima, te razgovarali sa učenicima naše škole. Posebne razgovore upriličili su sa ovogodišnjim učenicima prvog razreda, te maturantima Karađoz-begove medrese. 

Na kraju radne posjete prisustvovali su i sjednici Nastavničkog vijeća Karađoz-begove medrese, te se interesovali za status i rad profesora ovog kolektiva.

“Ova Medresa za Mostar, za Hercegovinu, za cijelu našu Bosnu i Hercegovinu, za Islamsku zajednicu i za cijeli naš bošnjački narod ima, zaista, veći značaj od jedne obične srednje škole. Ova Medresa za Islamsku zajednicu, za Bošnjake ima strateški značaj, važnost i značenje” – poručio je, između ostalog, prilikom svog obraćanja profesor doktor Dževad Hodžić. 

On je istakao kolika je važnost Medrese u Hercegovini, ali i važnost i volja njenog nastavnog kadra da učenicima i učenicama prenosi znanje i da na tome putu ne posustane. 

“Vi se bavite jednim poslom koji nije samo stručni posao, nego je to jedan poziv od najvećeg značenja i značaja. Ne samo od značaja za naše društvo, nego je to poziv koji je prvorazredni poziv u islamu. Vi ste, drage profesorice i profesori, nastavljači one misije koju su u povijesti čovječanstva baštinili Božiji poslanici” – rekao je direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Svoja promišljanja, nakon obilaska zgrade Medrese, njenih učionica i susreta sa njenim direktorom i učenicima, iznio je i profesor Seid Eminović. 

“Ova Medresa predstavlja spoj jako iskusnih profesora, koji su u radu u Medresi, pa i općenito u Islamskoj zajednici, jako dugo i uspješno obavljali mnoge aktivnosti, ali su ti profesorski redovi popunjeni i mlađim naraštajima koji su stasavali u okrilju ove Medrese. Ja vjerujem da je taj spoj iskustva i ovog elana mladosti koji nam nadolazi, još jedan garant uspješnosti Karađoz-begove medrese” – kazao je profesor Eminović. 

Ovo je bila još jedna posjeta predstavnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a s ciljem unapređenja nastavnog i odgojnog procesa u medresama, u okviru koje su posjetili i Muftijstvo mostarsko, te se susreli sa mr. Salem efendijom Dedovićem, muftijom mostarskim i njegovim saradnicima.