Na osnovu odredbe člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciju i radu Rijaseta i Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese (broj: 03-08-2-685-1/12, od 30. marta 2012. god.), Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:


K O N K U R S
za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016./2017. godini


Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016/17. godini treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.


Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
- Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Ljekarsko uvjerenje,
- Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:

- Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
- Diplomu učenika generacije osnovne škole.


Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja.


Rok za dostavu prijave je od 06.06.2016. do 17.06.2016. godine u jednoj od medresa:

- Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo,
- Behram-begova medresa – Tuzla,
- Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik,
- Karađoz-begova medresa – Mostar,
- Medresa “Džemaluddin Čaušević” – Cazin,
- Medresa “Osman ef. Redžović” – Čajangrad/Visoko.

Prijemni ispit će se održati u subotu, 13. ramazana 1437. h.g., odnosno 18. juna 2016. godine sa početkom u 9:00 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.

Medrese će objaviti rezultate najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.