Karađoz-begova medresa je, 18. aprila 2018. godine, realizovala posjetu predstavnika Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH. Naime, Karađoz-begovu medresu su posjetili profesor Ibrahim Begović, direktor pomenute uprave, te profesor Seid Eminović, šef za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje pri Upravi za obrazovanje i nauku.

Oni su se susreli sa prof. hfz. Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese, te se upoznali sa radom škole, uslovima i poteškoćama sa kojima se Medresa susreće, kao i njenom statusu unutar Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Razgovarano je i o narednim projektima koje će Karađoz-begova medresa realizovati, kao i o njenoj saradnji sa bh. medresama, ali i drugim školama. Predstavnici Uprave za obrazovanje i nauku obišli su prostorije škole, prisustvovali pojedinim časovima, te razgovarali sa učenicima.

Na kraju radne posjete prisustvovali su i sjednici Nastavničkog vijeća Karađoz-begove medrese, te se interesovali za status i rad profesora ovog kolektiva.