Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein efendija Kavazović, danas je, 24. oktobra 2020. godine, boravio u posjeti Muftijstvu mostarskom. U sklopu posjete našem muftijstvu i Mostaru, Reisu-l-ulema je posjetio i Karađoz-begovu medresu, najstariju odgojno-obrazovnu instituciju u Hercegovini. 

U atriju naše škole održan je radni sastanak Reisu-l-uleme sa mr. Salem efendijom Dedovićem, muftijom mostarskim i njegovim saradnicima, prof. hfz. Aidom Tulekom, direktorom Medrese i muderrisima naše škole, te sa glavnim imamima medžlisā Muftijstva mostarskog i predsjednikom Okružnog odbora Udruženja Ilmijje Mostar.

Razgovarano je o organizaciji vjerskog života i aktivnostima IZ-e u vrijeme pandemije izazvane korona virusom. O tim aktivnostima govorili su mr. Salem efendija Dedović, muftija mostarski, glavni imami medžlisā Muftijstva mostarskog, dok je o radu, djelovanju i aktivnostima Karađoz-begove medrese govorio njen direktor, profesor hafiz Aid Tulek. 
On je Reisu-l-ulemu upoznao sa trenutnim radom Karađoz-begove medrese, procesom odvijanja nastave u vremenu korona virusa, ali i budućim planovima i projektima druge po starini medrese u našoj domovini. 

Osvrćući se na ono što je imao priliku čuti o djelovanju i aktivnostima na području Muftijstva mostarskog tokom radnog sastanka, Reisu-l-ulema je istakao kako je zadovoljan onim što se radi na području ovog muftijstva kada je u pitanju organizacija vjerskog života, posebno zbog specifičnosti i razuđenosti prostora Muftijstva mostarskog. 

“Ovaj grad je za nas tako bitan grad, tako bitan za cijelu državu. Možda i najbitniji, jer se preko njega prelamaju mnoge stvari. Nismo ni svjesni značaja ovog grada uvijek, ali vi ovdje toga itekako morate biti svjesni, nego neki u drugim našim gradovima” – poručio je, između ostalog, Reisu-l-ulema.

Govoreći o mladima i radu sa njima, Reisu-l-ulema je iskazao zadovoljstvo radom Karađoz-begove medrese u Mostaru, te, ističući značaj obrazovnih institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, rekao:

"Naše medrese i naši fakulteti, čini mi se, sve više dobijaju na značaju kod nas samih, kod našeg naroda. Naše medrese i naši fakulteti su za naše ljude i našu djecu jedine lađe spasa, te ih trebamo čuvati i jačati. Trebamo stvarati, koliko god više možemo, mogućnost da naša djeca završe medrese i upisuju različite fakultete. Duh medrese čuva ovu zemlju i duh mekteba čuva ovu zemlju. Tu se udaraju temelji našeg naroda."

Reisu-l-ulema Kavazović je posjetio i lokalitet predviđen za gradnju sportske sale Karađoz-begove medrese, a za koju je idejni projekat, još 2008. godine, usvojen Prostornim i urbanističkim planom na sjednici Gradskog vijeća Mostar.

O projektu izgradnje sportske sale Reisu-l-ulemu i njegove saradnike upoznao je direktor Karađoz-begove medrese, ističući da je vrijednost projekta procijenjena na 1 200 000 KM i da će sportska sala biti od velikog značaja za učenike naše škole, ali i učenike drugih škola sa područja Mostara prilikom organizovanja nastavnih i vannastavnih sportskih aktivnosti. 

Foto: Adin Junuzović