Krajem mjeseca februara 2023. godine u našoj školi su realizovane radionice, a u okviru projekta „Misli, uči, odluči, poruči“.  Radionice je realizovalo Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“, a organizovane su u svim odjeljenjima Karađoz-begove medrese.

„Navike, vrijeme i ja“, „Liderstvo“, „Potrebe mladih“ samo su neke od tema koje su sa našim učenicima obradili predstavnici Udruženja za edukaciju i razvoj „Dignitet“.

Cilj projekta „Misli, uči, odluči i poruči“ jeste da se kroz neformalno obrazovanje da doprinos poboljšanju statusa mladih Grada Mostara, a u segmentu jačanja psihosocijalnih kompetencija ključnih za proces izgradnje ličnog identiteta mladih. 

Radionice su održale Edisa Demić, koordinatorica projekta, te aktivistice „Digniteta“ Lamija Dizdarević i Hana Omerika, inače diplomantica Karađoz-begove medrese. 

Projekat se realizuje u okviru Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a implementira UNDP.