U prostorijama Karađoz-begove medrese su u mjesecu februaru tekuće godine uručene nagrade i certifikati učenicima naše škole, a koji su polaznici kursa arapskog jezika. 
Naime, navedeni kurs već godinama realizuju Karađoz-begova medresa i Kulturni centar “Kralj Fahd”, a to je izuzetna prilika učenicima naše škole da se dodatno, mimo nastavnih časova, educiraju na polju arapskog jezika. 

Po uspješnom okončanju još jednog stepena tog kursa svim polaznicima uručeni su certifikati, a onima koji su najboljim rezultatima okončali pohađanje kursa uručene su i novčane nagrade.
Najboljima su se pokazali: 
3. razred Elma Bakić (100 bodova)
2. razred Melika Džajić (100 bodova)
3. razred Abdullah Fazlibegović, Armin Nevenović i Sara Sarajlić (99 bodova)
2. razred Emrah Hadrović (99 bodova) 

Navedeni učenici su nagrađeni diplomama i novčanima nagradama od po 100, odnosno 50 KM. Cjelokupnu dodjelu nagrada i certifikata u prostorijama naše škole realizovala je profesorica Saudina Husić-Ćenan, koja je, inače, profesorica kursa arapskog jezika za učenike Karađoz-begove medrese.

Već duži niz godina, a na obostrano zadovoljstvo, Karađoz-beogva medresa u Mostaru sarađuje sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“ i to organiziranjem posebnih kurseva i aktivnosti za učenike Medrese, te kroz realizaciju različitih vrsta seminara za profesore i odgajatelje.

Kursna nastava je zapravo podrška redovnom obrazovanju i olakšavanje prilikom učenja obaveznog gradiva u Medresi. Pomenuti vid saradnje nastavljen je i u ovoj školskoj godini, a kurs se održava u  prostorijama Karađoz-begove medrese.