Učenici i učenice Karađoz-begove medrese koji su uspješno položili ispit i završili još jednu godinu kursa arapskog jezika, u srijedu su, 31. maja 2023. godine, boravili na nagradnom putovanju. Naime, kurs arapskog jezika održava se u Karađoz-begovoj medresi već godinama, a u saradnji sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“, što je rezultat dugogodišnje plodne saradnje ove dvije institucije. 

Nakon što su završili još jednu godinu kursa i uspješno položili završni ispit, učenici i učenice naše škole su posjetili Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, te se upoznali sa njegovim znamenitostima. 

Oni su, predvođeni profesoricom Saudinom Husić-Ćenan, najprije posjetili Kulturni centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu, te se upoznali sa njegovim radom i aktivnostima. Nakon toga su posjetili Trebević, kao i mnogobrojne znamenitosti glavnog grada naše domovine. 

Bilo je ovo lijepo putovanje za naše učenike i učenice koji će i naredne školske godine, ako Bog da, nastaviti izučavati jezik Časnog Kur'ana kroz pomenuti kurs. 

Foto. Senad Medar