Prvi rok mature, odnosno, maturski ispit za školsku 2016/17. godinu održati će se po sljedećem rasporedu:

utorak, 30.maj 2017.:  MATURSKI RADOVI  U 10 SATI                                                                                                                      Fikh IV A – 12 sati                                                                                                                                                        Kiraet IV B – 12 sati

srijeda, 31.maj 2017
.:  BOSANSKI JEZIK U 10 SATI (pismeni ispit  
                                                                                             Fikh IV B – 11.30 sati                                                                                                                                    Kiraet IV C – 11.30 sati

četvrtak,  01.juni 2017
.: ARAPSKI JEZIK U 10 SATI (pismeni ispit)
                                                                                                                       Fikh IV C – 11.30 sati                                              
                                         Kiraet IV A – 11.30 sati
 

Kandidati su obavezni prije ispita prijaviti maturu, najkasanije do 26.05.2017. godine. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi (materijalna dugovanja i dugovanja prema školskoj biblioteci) neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire.

Tokom maturskog ispita učenici će moći boraviti u Internatu Karađoz-begove medrese, a dolazak u Internat predviđen je u ponedjeljak, 29. maja 2017. godine, od 13 sati.