Karađoz-begova medresa obavještava svoje učenike da nova školska 2016/2017. godina počinje 1. septembra 2016. godine! Kao i prethodnih godina, nastava će biti održavana od 7.30 h!  

Upis i prijem učenika u Internat vršit će se 31. augusta 2016. godine. Prijem će otpočeti u 12 h, u holu škole.  
Učenici koji nisu izmirili obaveze prema Internatu za proteklu školsku godinu to mogu učiniti 31. augusta 2016. godine, a u suprotnom neće moći biti smješteni u Internat, niti će moći upisati naredni razred, shodno odluci Školskog odbora.   

Povodom upita učenika prvog razreda, obavijest da će knjige potrebne za školovanje u našoj školi moći kupiti u Karađoz-begovoj medresi prvih dana nove školske godine! Ostali školski pribor kupuje svaki učenik za sebe!
Informacije radi za učenike prvog razreda: Nalazimo se na samom ulazu u Mostar, u Univerzitetskom kampusu, Sjeverni logor bb.  

Karađoz-begova medresa svim svojim učenicima želi hairli i uspješnu novu školsku godinu!