Karađoz-begovu medresu su jučer, 21. septembra 2015. godine, posjetili predstavnici džemata Kulturni centar Chicago i udruženja žena istog džemata, koji su uručili stipendije za troje učenika Karađoz-begove medrese. Ispred pomenutog džemata stipendije su dobili naši učenici: Jusuf Đono, Anela Manjura i Amra Ruvić. Stipendije im je, u iznosu od po 500 američkih dolara, uručio gospodin Šaban Torlo, koji je školskoj biblioteci Karađoz-begove medrese poklonio i monografiju pod nazivom "100 godina Bošnjaka u Americi". 
Zahvaljujemo se donatorima iz Kulturnog centra Chicago, moleći Uzvišenog da ih neizmjerno nagradi za učinjeno dobro i da poveća njihovu nafaku!