Nova sezona Medresanske fudbalske lige „Karađoz-beg“ otpočela je 12. februara 2018. godine. Liga i ove godine okuplja veliki broj učenika i diplomanata naše škole, a ligom rukovodi mr. Ernad Čajdin, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Karađoz-begovoj medresi.

Broj učesnika u ovogodišnjoj sezoni je 65, a razvrstani su u 6 ekipa. Predviđeno je da liga traje do kraja nastavne godine, kada će biti dodjeljene i nagrade za najbolje ekipe, najboljeg igrača, golmana, fair play ekipu.

Ovakav vid sportske aktivnosti opušta njene učesnike, te ih izgrađuje u sportskom smislu, ali i jača neke njihove druge sposobnosti i kompetencije. Stoga se svake godine ovakvom projektu, kojim uspješno rukovodi mr. Čajdin, odazove veliki broj učesnika.

Liga će se održavati u novootvorenom Sportsko-rekreacionom centru „Zalik“.