Hafiz Aziz Makan, diplomant 367. generacije Karađoz-begove medrese, dobio je idžazetnamu za zvanje kurra-hafiza, a koje je uspješno stekao 6. januara 2021. godine u Medini.  Ovim je hafiz Makan uspješno završio hatmu na sedam kiraeta, te time stekao ovo časno zvanje. 
Zvanje kurra-hafiza stekao je u gradu Allahovog Poslanika, gradu u kojem je ujedno, u isto vrijeme, završio i Fakultet Kur'ana. 

Ovo je hafizu Makanu treća idžazetnama, a prvu je dobio u Mostaru, u okviru rada Centra za učenje Kur'ana, kada mu je idžazetnamu, na svečanosti obilježavanja godišnjice navedenog centra, uručio kurra-hafiz Armin Abaza, pred kojim je tada, 2013. godine, uspješno završio Kur'an napamet po dva rivajeta. 

Idžazetnama je dokument koji ima svoj historijski slijed preko najmeritornijih autoriteta kroz povijest sve do vjerovjesnika Muhammeda, a.s. Takvim dokumentom odlikovan je i hafiz Aziz Makan, a idžazetnamu za zvanje kurra-hafiza stekao je pred šejhom Mubarekom El-Uhamijem. 

Aziz Makan rođen je u Konjicu. Osnovnu školu završio je u Čelebićima (Konjic), a nakon završetka osnovne škole upisuje Karađoz-begovu medresu u Mostaru, koju uspješno završava 2012. godine. Hifz je počeo učiti krajem prvog razreda Medrese i uspješno je pred svojim muhaffizom, kurra-hafizom Arminom Abazom, po dva rivajeta, naučio Kur'an napamet. Hafiz Aziz Makan je prvi hafiz Centra za učenje Kur'ana, koji su zajednički pokrenuli Karađoz-begova medresa, Muftijstvo mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. 

Hifz je hafiz Aziz Makan zvanično položio i pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i time stekao zvanje hafiza Kur'ana, da bi se na tom polju u proteklim godinama dodatno educirao, te u ovoj godini stekao zvanje kurra-hafiza. 

Karađoz-begova medresa čestita kurra-hafizu Azizu Makanu na ovom velikom uspjehu, moleći Uzvišenog da njegovo znanje stečeno na polju izučavanja Kur'ana bude od koristi svima!