Ujedinjene nacije  su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Ovim dokumentom štite se građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.  

Vijeće  učenika Karađoz-begove medrese  odlučilo je ovaj datum obilježiti izradom plakata i puštanjem kratkog filma. To je ujedno bio i način da se i svim ostalim učenicima skrene pažnja na važnost ovog dana.