U sklopu odgojnog rada sa svojim razrednim odgajateljima, profesorima Meadinom Mrndžićem i Saudinom Šehić-Tulek,  učenici trećeg razreda Karađoz-begove medrese sproveli su akciju kojom su na poseban način obilježili mjesec rebiu-l-evvel 1442. hidžretske godine, a shodno mjerama koje se sprovode tokom pandemije korona virusa. 
Akcijom „Muhammed, a.s., je milost svima“ željeli su podsjetiti na djelo i misiju Allahovog miljenika – Muhammeda, a.s., koji je poslan kao milost svim svjetovima.

Učenici su pripremili određene hadise Allahovog poslanika, a.s., i poslastice, te su njima obradovali sve profesore Karađoz-begove medrese, ali i druge uposlene u našoj školi, kao sve učenike koji su u ovoj sedmici bili prisutni na nastavi.

Darovali su direktora, sekretara, upravnika Internata, ekonomistu, odgajatelje i odgajateljice, higijeničarke škole, domara, te članove našeg kuhinjskog osoblja. Svi su se posebno radovali hadisu koji će im kao poruka doći u poklonu namijenjenom upravo njima. 

U sklopu akcije, na oglasnim tablama svih učionica postavili su određenu poruku „U mjesecu rođenja Allahovog poslanika, neka ti praksa bude salavat na Njegovog miljenika“.
U sklopu poruke stoji i kur'anski ajet: „Allah i meleki Njegovi blagosilju  Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam“ – podsjećajući tako sve na snažan i jasan sadržaj pomenutog ajeta.

Inače, ovo je druga generacija Karađoz-begove medrese sa kojom profesori Meadin Mrndžić i Saudina Šehić-Tulek, kao njihovi razredni odgajatelji, provode akciju „Muhammed, a.s., je milost svima“.