Sa akšam-namazom u četvrtak, 23. aprila 2020. godine, dolazi mubarek mjesec ramazan. Mjesec koji je poseban i odabran, mjesec koji muslimani diljem svijeta dočekuju sa radošću i ushićenjem. Bez obzira na trenutnu situaciju u našoj domovini, ali i svijetu, i ovom ramazanu muslimani se nestrpljivo raduju i željno ga očekuju. 

Profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, govoreći o mubarek ramazanu i njegovim posebnostima, ističe: 

„Dolazi nam mubarek mjesec ramazan, najodabraniji mjesec u godini, mjesec koji je Allah, dž.š., odabrao i u njemu su velike blagodati. Allah, dž.š., nam je propisao obavezni post u ovom mjesecu. Uzvišeni u Časnom Kur'anu kaže: 'O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.' Jedan od islamskih šartova se veže za ovaj mubarek mjesec, ali, Allah, dž.š., je počeo objavljivati Svoju posljednju objavu, Svoju posljednju riječ – Časni Kur'an, Muhammedu, a.s., pa se zato ovaj mjesec naziva i Mjesec Kur'ana. Zato trebamo intenzivirati i pojačati svoje druženje sa Kur'anom u ovom mjesecu. Također, mjesec ramazan je odabran jer je Allah, dž.š. spriječio šejtane da navode ljude na zlo, da ljudi budu sigurni od šejtana i da čine što više dobrih djela. A dobra djela u ramazanu se uvećavaju.“

Govoreći o ramazanu u doba pandemije koja nas je zadesila, ali i iskazujući čestitke povodom ovog mubarek mjeseca, direktor Karađoz-begove medrese je rekao: 

 „Želim da uputim ramazansku čestitku svim muslimanima, prvenstveno našim učenicima i učenicama, njihovim roditeljima i porodicama, koji su, evo, suočeni, kao i mi profesori, sa ovom velikom pandemijom, velikim iskušenjem za sve one koji žive ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu i moramo se svi zajedno prilagoditi ovoj situaciji i moramo čuvati sebe i svoje zdravlje, zdravlje svoje porodice, svojih komšija, prijatelja, te svih građana naše domovine. Ovo je poseban ramazan zato što nećemo moći praktikovati naše uobičajene ibadete u našim džamijama i džematima, nećemo se moći družiti kao obično, nećemo moći praviti zajedničke porodične iftare, iftare gdje će biti naša omladina, iftare koji će biti u različitim našim institucijama, međutim, moramo se pouzdati u Allaha, dž.š., i učiti Mu dovu da nas spasi i sačuva ovog iskušenja i da otkloni od nas i od cijelog svijeta ovo veliko iskušenje.“

Profesor Tulek je prenio učenicima preporuke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a koje su vezane za ramazanske aktivnosti i njihovu realizaciju. 

„Naši učenici neće ići na klasičnu ramazansku praksu ove godine, a Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je donio odluku da se naši učenici trećih razreda stave na raspolaganje svom džematskom imamu i glavnom imamu, te ako im oni zatraže neku vrstu pomoći oko realizacije ramazanskih aktivnosti, da im naši učenici budu pri ruci. Međutim, ja ću prenijeti preporuku Rijaseta IZ-e i Muftije mostarskog da svi učenici Karađoz-begove medrese, naši momci, od prvog do četvrtog razreda, obavljaju džematski namaz u svojim kućama sa svojom porodicom, sa onima koji žive u istom domu, istom stanu – da predvode i dnevne namaze i teravih-namaz - osam rekata pored jacije i vitr-namaza. Treba napomenuti da nije dopušteno džuma-namaz klanjati u kućama, jer je uslov da se džuma-namaz klanja samo u džamiji sa posebnom dozvolom i odobrenjem.“

Na kraju svoje ramazanske poruke koju je uputio direktor Karađoz-begove medrese, preporučio je kako provesti mubarek trenutke odabranog mjeseca ramazana. 

„Iskoristimo ramazansko vrijeme dok smo u svojim kućama, što više se družimo sa Kur'anom, činimo dobra djela, šaljimo poruke nade, budimo dobročinitelji, budimo oni koji dijele sadaku i oni koji pomažu onima koji, možda, nisu u stanju u ovom vremenu da izađu iz svoje kuće i da sebe obezbijede određenim namirnicama i lijekovima“ – rekao je profesor Tulek, dodajući: 

„Molim Allaha, dž.š., da primi naša dobra djela, da olakša našim učenicima i učenicama nastavu koja ide online, našim vrijednim profesorima koji se trude da ta nastava bude kvalitetna i da se ova školska godina hairli završi, a da naši maturanti i maturantice također, akoBogda, završe svoje maturantske obaveze i da nam Uzvišeni podari da ih na jedan lijep i dostojanstven način ispratimo. Hvala vam što ste uvijek bili uz svoju Karađoz-begovu medresu i što ćete poslušati ove savjete i preporuke i što ćemo svi zajedno, akoBogda, iz mjeseca ramazana izaći kao bolji ljudi i bolji vjernici.“