Karađoz-begova medresa u Mostaru i Centar za kulturu dijaloga organizuju Državno debatno takmičenje, koje će okupiti mlade iz cijele BiH u nastojanju da zajedno predlože rješenja za problem vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva u BiH. Svečano otvorenje predviđeno je za 1. april 2016. godine, sa početkom u 17 h u Karađoz-begovoj medresi. Tokom svečanog otvorenja predviđena su obraćanja prof. hfz. Aida Tuleka, direktora Karađoz-begove medrese, mr. Salem ef. Dedovića, muftije mostarskog, dr. Elvire Dilberović, federalne ministrice za obrazovanje i nauku i dr. Rašida Hadžovića, kantonalnog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.   Centar za kulturu dijaloga kontinuirano sa srednjoškolcima, srednjoškolskim profesorima kao i svim relevantnim društvenim subjektima, a posebno aktuelnim kreatorima politika radi na kreiranju održivih rješenja za problem vršnjačkog nasilja sa kojim je suočena cijela država. Tokom Državnog debatnog takmičenja srednjoškolci i srednjoškolski profesori će raditi na kreiranju održivih rješenja za problem nasilja među mladima,  unaprjeđenju pozitivnog vršnjačkog utjecaja i podizanju svijesti kod mladih ljudi o rasprostranjenosti problema vršnjačkog nasilja, ali i nužnosti poticanja omladinskog aktivizma za rješavanje ovog problema.   Za vrijeme trodnevne aktivnosti (01 - 03.04.2016.) mladi će kroz simulacije slučajeva, edukativne i kompetitivne radionice sa vršnjacima kreirati planove za rješenje problema i ponuditi javnosti novi uvid u načine za prevenciju vršnjačkog nasilja. Načini koji će mladi ponuditi razlikovati će se od svih rješenja koja su do sada nuđena bh. javnosti po tome što su u njihovom kreiranju učestvovali oni na koje se problem odnosi.