U Karađoz-begovoj medresi je, 23. aprila 2018. godine, održano edukativno predavanje. Riječ je o predavanju kojim je obilježen Dan planete zemlje. Predavači su bili mr. Aldin Boškailo, profesor biologije u Karađoz-begovoj medresi i mr. Elvedin Šabanović, direktor Zavičajnog muzeja u Visokom. Kroz njihova obraćanja istaknuta je potreba očuvanja naše planete, te racionalnijeg korištenja resursa koje imamo, a koji obogaćuju naš život.