Banja Luka je doživjela da u njoj danas, 1. septembra 2020. godine, otpočne sa radom Medresa „Reis Ibrahim efendija Maglajlić“. 

Čestitku povodom otvorenja i početka rada navedene medrese u gradu Banja Luka uputio je profesor hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese u Mostaru. 

U čestitki, upućenoj direktoru mr. Muris efendiji Spahiću, stoji:

„U svoje lično ime i u ime kolektiva Karađoz-begove medrese upućujem Vam iskrene čestitke povodom otvorenja i početka rada Medrese 'Reis Ibrahim efendija Maglajlić'. Ovo je historijski događaj za Bošnjake Muftijstva banjalučkog, te čestitke upućujemo i poštovanom muftiji mr. Nusret efendiji Abdibegoviću, koji ima nemjerljiv doprinos u ideji i realizaciji ovog plemenitog projekta. 

Sretni smo da su učenici i roditelji prepoznali važnost Medrese, te svojim upisom svjedoče potrebu iste u gradu Banja Luka. 

Očekujemo da ćemo razviti uspješnu saradnju na svim projektima koji su korisni za naše institucije i za naš narod. 

Upućujemo molbe Svemilosnom da Vam podari puno uspjeha u budućim aktivnostima!“