U sklopu manifestacije “Dani ekologije”, a koju organizuje Karađoz-begova medresa u Mostaru, večeras je, 9. aprila 2021. godine, održano još jedno predavanje. 

Predavanje je održala mr. hfz. Lejla Boškailo, profesorica u Karađoz-begovoj medresi. Tema predavanja bila je “Značaj ekologije u islamu”.

“Ekosistem nije ništa drugo nego funkcioniranje prirodnog, odnosno božanskog reda i poretka u našem užem i širem prirodnom okruženju. Čovjek može dati svoj doprinos u očuvanju ovog reda i poretka svojom umjerenošću, čestitošću, urednošću i razboritošću. O svim tim vrlinama islam vodi računa, pa je prihvatanje islamskih načela življenja garancija sigurne budućnosti na Zemlji” – istaknuto je tokom predavanja koje je profesorica Boškailo održala putem ZOOM aplikacije.