U toku mjeseca rebiu-l-evvela već četvrtu godinu zaredom Karađoz-begova medresa priređuje ciklus predavanja o Muhammedu, a.s. Ciklus predavanja održava se pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“, svakog četvrtka mjeseca rebiu-l-evvela.  Predavanja su održana i ove godine u mubarek mjesecu rebiu-l-evvelu, a završna predavanja održana su ovog četvrtka, 12. novembra 2020. godine. 

Predavanje za učenice naše škole koje borave u Internatu održano je u atriju Medrese, a o Muhamedu, a.s., kroz primjere iz Poslanikovog života i njegove medicine, govorila je profesorica Edina Jugo. 

“Shodno situaciji u kojoj se nalazimo u posljednje vrijeme, ja ću o Poslaniku, a.s., govorit kroz njegovu medicinu, odnosno sredstva i metode kojima se Muhammed, a.s., služio u svojoj praksi i preporučio nama da to primjenjujemo. Samim istraživanjem života Muhammeda, a.s., možemo zaključit da je veliki značaj pridavao medicini, posebno naglasivši da za svaku bolest postoji lijek, osim za smrt. Poslanik, a.s., je uvijek bio spreman ponuditi savjet. On je bio onaj koji je usmjeravao svoj narod ka zdravom načinu života” – poručila je profesorica Jugo. 

Predavanje o Poslaniku, a.s., upotpunjeno je i kasidom o najplemenitijem biću koje je zemljom hodilo, a proučile su je članice Hora Karađoz-begove medrese.

Predavanje za učenike koji borave u Internatu održano je u mesdžidu Internata, a predavanje je održao magistar Muhamed Purišević.
Magistar Purišević je govorio o Muhammedu, a.s., kroz primjer hadisa koji govori o vjeri i ispravnom poimanju vjere, te praktikovanju vjere u našem svakodnevnom životu. 

“Allah, dž.š., je Muhammeda, a.s., iz milosti poslao ljudskom rodu. A Poslanik, a.s., nam je kroz svoja kazivanja poručio da je poslan da usavršava moralne vrline kod ljudskog roda. Mi uvijek posežemo za riječima Poslanika, a.s. Ponekad to činimo olahko, a ponekad odgovorno pristupamo njima. Muhammed, a.s., je kroz svoj život regulisao aktivnosti ashaba, odnosno pratio je njihov život, rad i njihovo djelovanje, pa nije dozvolio da vjera bude prenaglašena u bilo kojem periodu života, a sa druge strane nije dopustio ni da vjera bude na samoj margini života. Učinio je da vjera bude sastavni dio života, da bude regulator našeg života” – rekao je magistar Purišević. 

Kasidu o Poslaniku, a.s., izveli su članovi Hora Karađoz-begove medrese, čime je završena ovogodišnja sezona ciklusa predavanja “Poslanik, a.s., u priči”. 

Foto: Irfan Ćosić