Islamsko područje

Naziv predmetaIIIIIIIVPreuzmi (PDF)
Kiraet
Akaid
Fikh
Ahlak
Tefsir
Hadis
Povijest islama

Jezičko područje

Naziv predmetaIIIIIIIVPreuzmi (PDF)
Bosanski jezik
Arapski jezik
Engleski jezik

Društveno područje

Naziv predmetaIIIIIIIVPreuzmi (PDF)
Historija
Geografija
Filozofija
Psihologija-Logika
Pedagogija sa didaktikom
Sociologija

Prirodno-matematičko područje

Naziv predmetaIIIIIIIVPreuzmi (PDF)
Matematika
Fizika
Hemija
Biologija

Prirodno-matematičko područje

Naziv predmetaIIIIIIIVPreuzmi (PDF)
Osnovi informatike
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Demokratija i ljudska prava