Medresa prije za mene nikad nije predstavljala nešto posebno. Sebe nikada nisam mogla zamisliti kao učenicu medrese. Uvijek sam negdje duboko u sebi osjećala i znala da moram vjeru ozbiljnije shvatiti i težiti tome da budem što bolja muslimanka, ali nikada nisam smogla hrabrosti. Pred kraj osnovne škole, stvari su se počele mijenjati.

Zahvaljujući raznim događajima, a možda i tome što je bio početak mjeseca ramazana, mjeseca Allahove  milosti i upute, u meni se javljala sve veća ljubav prema vjeri i ona mi je ulijevala sigurnost. Željela sam da, ko god me vidi, prvo što na meni primijeti budu pozitivne, islamom propisane osobine. Sebe nisam mogla pronaći u drugim školama, jer je uvijek postojala doza straha da me ljudi neće gledati onako kako ja želim. Polahko sam shvatala da ću jedino u medresi pronaći pravu sebe.

Medresu sam počela sve više voljeti. Zavoljela sam njen duh, njen spomen, njenu svrhu. U današnjem svijetu, kada prave vrijednosti gube na značenju, medresa jedina ostaje dosljedna onim pravim ljudskim osobinama. Danas, kada svi trče za novcem, tehnologijom, moći, dominacijom, medresa nas uči da se vraćamo Allahu i da ne zamišljamo sebe velikim, jer mi smo tako mali, samo treptaj u vječnosti. Medresa učvršćuje moj hod, vraća me na pravi put, put pravih vrijednosti života. Prioritet svima nama u životu bi trebalo biti prvenstveno Allahovo zadovoljstvo i kada bismo svi na tome zasnivali svoj život, manje bi griješili. Medresa me, za ovaj veoma kratki period, nastoji spremiti za sve ono što me čeka u budućnosti i uči me kako da na sve izazove odgovorim na najbolji i najispravniji način.

Budućnost je ono što nas čeka, čemu ne možemo pobjeći i sve odluke koje smo donijeli u životu mogu utjecati na tok naše budućnosti. Trebali bismo što manje riskirati sa našim odlukama, jer svako naše dobro djelo, a i greška će nas nekad dočekati. U medresi se učimo onome što će nam donijeti samo sreću na oba svijeta, a to je pokornost, zahvala i ljubav prema našem Gospodaru. Medresa nastoji naš put prema vječnosti učiniti što sigurnijim i da spoznamo prave životne vrijednosti, što je u današnjem svijetu najbitnije.

Ja mogu samo reći da sam ponosna na svoj izbor medrese i da sam sigurna da nisam pogriješila. Na neki način, sa medresom ne možete pogriješiti, jer znanja o vjeri nikada nije previše. Medresa me već sada učvrstila u pravim vrijednostima, i ako i poslije medrese nastavim živjeti kao medresalijka, sigurna sam da ću osjetiti zadovoljstvo i sreću u svojoj budućnosti.  

                                                             Jasmina Vežić, I C razred Karađoz-begove medrese