U sklopu manifestacije “Dani ekologije” održano je danas, 30. marta 2021. godine, još jedno predavanje putem ZOOM aplikacije. 

Tema predavanja bila je “Ekološka politika u Bosni i Hercegovini”. 
Predavač je bila doc. dr. Nedžada Tolja, sa Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Travniku.  

Predavanje koje je održala doc. dr. Tolja bilo je veoma korisno i edukativno, na čemu se Karađoz-begova medresa, kao organizator manifestacije “Dani ekologije”, posebno zahvaljuje.