Ovogodišnja manifestacija „Dani Karađoz-begove medrese“, a kojom se svake godine ispraća nova generacija maturanata i maturantica, otpočela je jučer, 9. marta 2021. godine. 
Manifestacija je otpočela programom Večer Kur'ana, a koji je održan pod nazivom „Kur'an po mom srcu piše“.

Program je upriličen u povodu ispraćaja 376. generacije maturanata i maturantica Karađoz-begove medrese, a realizovan je uz poštivanje epidemioloških mjera i za učenike koji borave u Internatu naše škole. 

Program su pripremili učenici 3. razreda, 377. generacije, te su kroz kur'anske poruke podsjetili na medresansko četverogodišnje druženje i školovanje maturanata i maturantica, ispraćajući ih u život što se Istinom zove... 

Odlomke Časnog Kur'ana učili su učenici trećeg razreda: Midhat Šabanović, Zejd Mršević, Elma Bakić, Enis Brzika, Abdullah Fazlibegović, Mohammed Boshnaq, Dalila Vila, ali i predstavnici maturantskih odjeljenja: Imran Talić, Ranija Hiyari i Ensar Jelovac. 
Prijevode proučenih kur'anskih odlomaka čitali su: Adelisa Bajrektarević, Mahir Ćosić, Adnan Alić, Nedžma Dragolovčanin i Sara Sarajlić. 

Svojom porukom medresansku mladost, koja je na kraju svog školovanja, osnažio je profesor Suljo Cikotić, kazavši: 
„Nije mogao biti ljepši program ili početak otvaranja manifestacije 'Dani Karađoz-begove medrese' i ispraćaja u svijet realnosti, u život još jedne generacije mladosti, što stasa pod strehom i u okrilju Karađoz-begovog dobra, od ovog programa večeras – Kur'anom prožetog. Ovaj posebni period vašeg školovanja, jedna faza, najljepši dio vašeg života, jeste upravo dokazom ili pokazateljom ko će ljepši trag ostaviti, ko će ljepše postupati i ko će ostaviti više sjećanja u ovom zdanju znanja i ko će ostaviti više lijepog ponašanja u ovoj kući što se Karađoz-begovom medresom zove.“

Nakon tumačenja ljepota Kur'ana i ukazujući na njih kroz mnogobrojne ajete i hadise, profesor Cikotić je svoje obraćanje završio riječima: „Dar 377. generacije svojim prethodnicima – 376. generaciji, jeste upravo ljepota Časnog Kur'ana i Božije riječi. Molim Gospodara da vas sa tim riječima, koje ste večeras ovdje učili i čitali njihov prijevod, sve skupa uzdigne, snaži i jača – vas, kao naše učenike, i nas, vaše profesore i odgajatelje. “

Hair-dovu na kraju Večeri Kur'ana proučio je profesor Nazif Garib, razredni odgajatelj ovogodišnjih maturanata. 

Foto: Irfan Ćosić i Adin Junuzović