U svijetu se 1. februar obilježava kao Svjetski dan hidžaba. Taj datum se svake godine obilježi i u Karađoz-begovoj medresi posebnim programom. 

Ove godine učenice trećeg razreda su, zajedno sa mr. Ilhamom Puce-Hondo, razrednom odgajateljicom, pripremile prigodan program u atriju naše škole. Program je održan 6. februara 2020. godine. 
Učenice su bogatim i raznovrsnim programom podsjetile na važnost hidžaba za muslimanku, te na njegov smisao, svrhu i propis. 

Program je počeo učenjem odlomka Kur'ana i čitanjem prijevoda istog. Nakon toga je uslijedilo obraćanje profesorice Saudine Husić-Ćenan, koja je sa učenicama podijelila lično iskustvo vezano za hidžab - kako se ona odlučila na taj korak, šta za nju predstavlja hidžab i sl. 
Poručila je učenicima da čuvaju svoj hidžab, da razmišljaju o svojim djelima i postupcima, da budu dobre i vrijedne članice svojih porodica, te ponos svoje zajednice. 

Program je upotpunjen izvođenjem ilahija i kasida od strane članica Hora Karađoz-begove medrese, dok su učenice četvrtog razreda pripremile reviju koja je bila tematskog karaktera – šta je dozvoljeno, a šta ne muslimanski s hidžabom. 

Priređenim programom, učenice trećih razreda poslale su važnu poruku o hidžabu, njegovom značaju kroz historiju, te njegovom mjestu u društvu danas. Prije samog programa realizovana je i anketa među učenicama sa pitanjem šta za njih predstavlja hidžab, te su neke od poruka pročitane tokom programa.

Na kraju programa prigodne poklone dobile su učenice koje su u prethodnoj godini svoju glavu okrunile mahramom.
Nagrađena je i učenica drugog razreda, Elma Bakić, kao učenica koja se tokom boravka u Internatu Karađoz-begove medrese ističe lijepim ponašanjem, postupcima i osobinama. Ovakav vid nagrade je zapravo praksa vrijednih odgajateljica da istaknu vrijedne učenice koje tokom medresanskog školovanja žive u Internatu Medrese. 

Foto: Besiana Jašari