Medžlis Islamske zajednice Mostar je, u saradnji sa institucijama sa kojima je proteklih godina realizovao manifestaciju “Uzor si mi, Poslaniče”, među kojima je i Karađoz-begova medresa, tokom mjeseca rebiu-l-evvela pripremio mnogobrojne video sadržaje pod nazivom “Sunnet Muhammeda, s.a.v.s., u našoj svakodnevnici”. 

Razna promišljanja na određene teme iz sunneta Muhammeda, a.s., a koje nam mogu poslužiti za život kao orijentir i uputa, snimili su imami Medžlisa Islamske zajednice Mostar, profesori Karađoz-begove medrese i uposlenici Muftijstva mostarskog. 

Tretirano je preko dvadeset tema iz života Muhammeda, a.s., a poučna kazivanja o tim temama možete pogledati na You Tube kanalu Medžlisa Islamske zajednice Mostar:
U projektu su ispred Karađoz-begove medrese učestvovali profesori: Selvedina Šehić-Maksumić, hafiz Emin Tucović, Suad Mujakić, hafiza Lejla Boškailo, Lejla Mezit i dr.

Ponuđeni video sadržaji zapravo su zamjena za mnogobrojne sadržaje kojima je proteklih godina obilovala manifestacija “Uzor si mi, Poslaniče”, a koja se zbog pandemije korona virusa ove godine realizuje na drugačiji način.