Karađoz-begova medresa će i ovog ramazana 1444. hidžretske, odnosno 2023. godine, realizovat mnogobrojne aktivnosti i sadržaje. 

Kao i prethodnih godina, učenici i učenice druge po starini odgojno-obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini bit će raspoređeni na ramazansku praksu koju će obavljat po džematima diljem Bosne i Hercegovine, ali i izvan naše domovine. 
Najviše učenika bit će raspoređeno na područje Muftijstva mostarskog, gdje će u povratničkim džematima i medžlisima biti na usluzi našim Bošnjacima tokom mubarek ramazana.
Učenice će realizovat ramazanska predavanja za žene i učiti mukabele, te se staviti na raspolaganje i za ostale aktivnosti koje budu iziskivale potrebe određenih džemata i medžlisa. 

Profesori će i tokom ovog ramazana obilazit medžlise Muftijstva mostarskog, te džemate u kojima će ramazansku praksu obavljat njihovi učenici, uz to održavajući predavanja i učestvujući u drugim programskim sadržajima u koordinaciji sa glavnim imamima i imamima. 
Također će i profesorice Karađoz-begove medrese dati doprinos ramazanskim aktivnostima medžlisâ Muftijstva mostarskog, učeći mukabele, održavajući predavanja za žene i dajući doprinos drugim ramazanskim sadržajima. 

Uz sve navedene aktivnosti, naši profesori i profesorice dat će doprinos i ramazanskim sadržajima nekoliko bosanskohercegovačkih radio i TV-kuća. 
Tako će tokom 29 dana mubarek ramazana gledaoci moći pratiti učestvovanje profesora hafiza Aida Tuleka, direktora Karađoz-begove medrese, u ramazanskom programu TV 5. U tom jedinstvenom programu posvećenom mjesecu ramazanu, a pod nazivom „Jedno smo“, direktor Karađoz-begove medrese govorit će, uz ostale goste-učesnike, o različitim temama koje iziskuje današnje vrijeme i prostor. Tom programu doprinos će dati i naš diplomant Muhamed Mujkić, koji će gledaoce počastit učenjem ilahija i kasida. Naše profesorice Lejla Boškailo i Emina Vujinović-Mehremić učestvovat će u ramazanskim programima Hayat TV-a i TV BIR.

Karađoz-begova medresa će tokom mubarek ramazana priredit, kao i svih proteklih godina, zajedničke iftare za svoje učenike sa područja Mostara i bliže okoline, sve uposlene u Medresi, vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola sa područja Muftijstva mostarskog, mlade Grada Mostara, te jedan donatorski iftar kroz koji će aktivirat sadržaje Društva vakifa. 

Pored svih navedenih aktivnosti, Novinarska sekcija je i ove godine pripremila Ramazanski program „Nur ramazana“ koji će biti emitovan na You Tube kanalu Medrese: kbmedresa, a koji će obilovat učenjem Kur'ana, recitalima i kazivanjima o ramazanu, ilahijama i kasidama. Program su, pod mentorstvom rukovodioca sekcije, profesora Meadina Mrndžića, pripremili vrijedni članovi Novinarske sekcije. Oni su bili snimatelji, montažeri, voditelji pripremljenog programa, te učači Kur'ana, ilahija i kasida. 

Novinarska sekcija je za ramazanske dane pripremila i izradila karticu džepnog formata sa ramazanskom vaktijom i motivirajućom porukom, a koju će darovati učenicima i profesorima Karađoz-begove medrese, kao i građanima i građankama Mostara. 

Realizujući sve navedene aktivnosti, Karađoz-begova medresa će i ovog ramazan biti na usluzi široj društvenoj zajednici i odgovoriti potrebama džematâ, medžlisâ i njihovih džematlija gdje god to potrebe budu iziskivale.