U našoj ramazanskoj rubrici „Ramazanska poruka hafiza Karađoz-begove medrese“ petu poruku upućuje hafiz Agan Hamzakadić, diplomant 372. generacije maturanata naše škole.

Ramazanska poruka hafiza Agana glasi:
Ramazan je prilika koju nam Allah, dž.š., daje svake godine, da se duhovno obnovimo i imanski uzdignemo. Zbog svih blagodati koje su sadržane u njemu, ramazan je meni poput proljeća, bez obzira u kojem periodu godine dođe.

Naravno, neraskidiva je veza između Kur'ana i ramazana. Objava Kur'ana je počela u noći Lejletu-l-kadr,  pa je ona postala najbolja noć, a ramazan najbolji mjesec. To treba da nam bude pouka. Onaj ko bude učio Kur'an i njemu podučavao bit će najbolji od nas. To nam potvrđuju i mnogobrojni hadisi. Tu nalazimo motivaciju koja treba da nas pokreće kroz život, a posebno kroz ramazan. 

Treba da se što više družimo sa Kur'anom, posebno kad imamo na umu da je svaka nafila u ramazanu kao farz van njega ili da je za svaki harf deset sevapa. Ramazan nam je, također, odlična prilika da Kur'an primjenjujemo u životu, da saburamo, da se na Allaha oslanjamo, i samo u Njega uzdamo.

U vezi s tim je i ajet koji mi je jedan od najdražih: "... a uspjeh moj zavisi samo od Allaha, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam". Ovaj ajet je ujedno i vodilja u mojim dosadašnjim i budućim životnim izazovima.“