Konzorcij sačinjen od Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo (HEIS), Udruženja BALKANFILM, Tidea d.o.o. Banja Luka i Info-centra Evropske Unije u Mostaru i ove godine je organizovao Festival nauke “Evropska noć istraživača – BiH 2019”.

Noć istraživača se održava širom Evrope sa glavnim ciljem da promoviše naučni rad i njen ovogodišnji slogan je “LET’S STEAM - Stvarajmo nove prilike!” Noć istraživača održana je večeras, 27. septembra 2019. godine, u Mostaru, a među učesnicima našli su se učenici i profesori Karađoz-begove medrese.

U okviru Evropske noći istraživača bio je raspisan konkurs za srednje škole, a za izradu naučno-istraživačkih radova i projekata. Zadatak školskih timova bio je da osmisle koncept, kroz koji će na zanimljiv, interaktivan i praktičan način pokazati svoje znanje, talenat i realizirati svoje ideje.


Naši učenici su se predstavili na ovoj značajnoj manifestaciji, jer su prethodno, uz pomoć i podršku profesora Sanje Kapetanović i Aldina Boškaila, izradili i realizovali određene projekte, a kroz STEM program koji se provodi u našoj školi.

Projektom “Mine detector” osvojili su prvo mjesto, dok su projektom “Fortica - ekoturističko-edukativni centar” osvojili treće mjesto. Prvo mjesto osvojili su Abdullah Turnadžić i Isa Đan Hindić, učenici trećeg razreda, dok su treće mjesto osvojili Ilham Marić i Ensar Lizde, učenici četvrtog razreda.

Čestitamo našim nagrađenim učenicima i profesorima Kapetanović i Boškailo na ovom značajnom uspjehu za Karađoz-begovu medresu – školu tradicije, ali i savremenosti!