Nova školska 2020/2021. godina u Karađoz-begovoj medresi počinje 1. septembra 2020. godine. 
Nastava će se prvu sedmicu nove školske godine odvijati online, putem platforme o kojoj će sve potrebne informacije učenicima i učenicama prenijeti razrednici, a na osnovu kontakata koje imaju sa svojim odjeljenjima. 

Učenike i učenice prvog razreda, na osnovu podataka koje su ostavili pri upisu, kontaktirat će razrednici: Ramiza Bandić-Kafadar (I A), Aldin Boškailo (I B) i Emina Vujinović-Mehremić (I C), te će ih upoznati sa načinom prijave na platformu za online nastavu, kao i sa svim ostalim informacijama vezanim za početak školovanja u Karađoz-begovoj medresi. 

O obliku nastave koji će biti na snazi od 7. septembra 2020. godine, te o svim epidemiološkim mjerama, upisu, prijemu u Internat, učenici i učenice bit će obaviješteni tokom naredne sedmice (u periodu od 1. do 5. septembra tekuće godine). 

Svi učenici su dužni razrednicima, tokom prve online sedmice nastave, prijaviti koje potvrde su im potrebne za novu školsku godinu (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak, prevoz), kako bi bile pripremljene do njihovog dolaska u školske klupe. Razrednici će pripremiti potvrde i podijeliti ih učenicima u prvoj sedmici redovne nastave u školskim klupama. 

Roditeljski sastanci za sve razrede i odjeljenja bit će održani u nedjelju, 6. septembra 2020. godine, u terminima koji će biti dostavljeni od strane škole, te uz poštivanje svih epidemioloških mjera. 

Sve ostale informacije, čim budu sigurne i tačno određene, bit će na zvaničnim stranicama Karađoz-begove medrese, te će tako učenici i roditelji biti na vrijeme obaviješteni o svim novim informacijama i odlukama vezanim za nastavu i boravak u Internatu u novoj školskoj godini. 

Raspored učenika prvog razreda po odjeljenjima

Razred: I A 
Razrednica: Ramiza Bandić-Kafadar

1. Gerin Sara
2. Nuković Asja
3. Jahjefendić Lejla
4. Ahmetović Merjem
5. Ćosić Ilhana
6. Cikotić Merjem
7. Muharemović Lamija
8. Mujala Dalila
9. Omeragić Hatidža
10. Kučević Aiša
11. Subašić Dalila
12. Junuzović Merjem
13. Fazlić Seida
14. Strašević Abdulah
15. Alam Bešir
16. Cokić Elis
17. Sefer Bilal
18. Ortaš Omar
19. Puce Isam
20. Džaferović Vedad
21. Dragolovčanin Abdusamed

Razred: I B
Razrednik: Aldin Boškailo

1. Hodžić Alma
2. Šuta Amina
3. Crnomerović Merjema
4. Lizde Azra
5. Lavić Arnea
6. Muković Merjem Amina
7. Muković Kulsum Fatima
8. Pehilj Medžida
9. Smajić Ajna
10. Selimović Azemina
11. Čolaković Zehra
12. Ramić Sumea
13. Memić Lamija
14. Tiro Kerim
15. Mujkanović Harun
16. Omerović Semin
17. Delić Ahmed
18. Garib Mirza
19. Čaušević Omer
20. Smajlović Bakir
21. Čorbo Davud


Razred: I C 
Razrednica: Emina Vujinović-Mehremić

1. Duračić Rumejsa
2. Bučuk Hana
3. Gazić Munira
4. Habibija Amina
5. Osmanagić Dalila
6. Pobrić Amina
7. Đulić Samra
8. Rabijić Lamija
9. Hamzić Ajla
10. Fišić Inda
11. Bubalo Mahira
12. Brzika Saudina
13. Dervišić Merjem
14. Fišo Bilal
15. Smajić Narcis
16. Pindžo Hamza
17. Džiho Ilham
18. Fijuljanin Hamza
19. Kurtović Danis
20. Hebibović Ajdin
21. Bučan Muhamed

Neka nam je hairli i uspješna, u zdravlju i svakom dobru, nova školska godina!