Karađoz-begova medresa u Mostaru i u danima dok traje obustava redovnog nastavnog procesa, a zbog cjelokupne situacije u našoj domovini, ali i svijetu, aktivno radi i trudi se da odgovori na sve izazove koji su pred njom. 

Po samom prekidu redovnog nastavnog procesa naša škola je otpočela sa online nastavom, te se putem online sistema učenicima ponudilo održavanje časova, kao i razmjena nastavnih materijala i zadataka. 

Za Karađoz-begovu medresu to i nije bio poseban izazov, jer je ova škola još od 2014. godine otpočela sa projektom elektronskog dnevnika, čiju je platformu pripremila sa Fakultetom informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“, ali je i ponudila svim drugim medresama. 

Putem e-dnevnika, te online časova koji se nude učenicima, profesori i odgajatelji Karađoz-begove medrese svakodnevno realizuju online nastavni i odgojni proces. 
Svakodnevna je želja obezbijediti učenicima sve ono potrebno za adekvatno odvijanje takvog vida nastave, te se, uz trud, odricanje i izdvojeno vrijeme, u tome i uspjeva. 

A, poučeni prilikom u kojoj su se našli, učenici drugog razreda Karađoz-begove medrese su, kroz odgojni rad, realizovali ideju učenja hatme i dove za poboljšanje stanja ljudi, naših gradova, domovine i svijeta. 
Hatma-dovu su zajednički proučili putem online odgojnog rada, te su u dovi, koju su sami pripremili, Gospodara svjetova zamolili: 

Dova za poboljšanje stanja ljudi, naših gradova, domovine, svijeta

„Svemogući, podari da budemo svjesni Tvoje moći, Tvoje milosti i podari nam oprost za naše grijehe.

Milostivi, učini nas od onih koji se mnogo kaju i koji se nastoje očistiti!

Svemilosni, zaštiti zdrave i izliječi oboljele, jer Ti si, zaista, Onaj koji liječi i pruža zaštitu.
 
Slavljeni, nahrani gladne i napoj žedne, a nama daruj sabura u iskušenjima i da u Tvojoj milosti dočekamo mubarek ramazan. 

Plemeniti, pomozi nam da što prije izađemo iz ove situacije, jer Ti  si Onaj što pruža pomoć, a Tvoja pomoć je dovoljna.

Zaštitniče, sačuvaj nas onoga od čega se bojimo i čuvamo, jer, Ti si, zaista, najbolji čuvar i Ti si najmilostiviji.

Hvaljeni, pomozi robovima Svojim koji su u nevolji i daruj nam Tvoju zaštitu na dunjaluku i na ahiretu.

Jedini, neka nam ova iskušenja budu opomena za naše postupke, da se Tebi vratimo i da Ti zahvaljujemo na neizmjernim blagodatima.

Vječni, ne dozvoli da skrenemo s pravog puta ni jednog trena, a posebno tokom iskušenja koja nas pogađaju!

Bože, Ti si Svemogući, molimo Te zaštiti nas i naše porodice, našu rodbinu i prijatelje i sve ljude od bolesti i zala, otkloni tugu iz naših srca i olakšaj nam dane koji dolaze!

Uzvišeni, čuvaj naše gradove i domovinu od svih nevolja, neprijatelja, zaraza i bolesti!
 
Gospodaru, olakšaj, a ne otežaj. Gospodaru, daj da se sve završi s dobrim.

Providi naše stanje i usliši naše dove, Svemogući Bože!“

Karađoz-begova medresa sigurnim korakom, ako Bog da, ide i u naredne dane, kako bi obezbijedila kvalitetan i nesmetan tok odvijanja online nastave svojim učenicima.