Treći program u okviru manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ održan je u Studentskom hotelu Mostar 12. marta 2018. godine, a pod nazivom „Promocija književnih djela diplomanata Karađoz-begove medrese“.

Svoja djela promovisali su diplomanti Admir Iković, diplomant 354. generacije,  Zineta Subašić, diplomantica 355. generacije i hfz. Špendi Fidani, diplomant 358. generacije Karađoz-begove medrese.
Autori su čak iz Njemačke i Slovenije došli kako bi dali podršku tradicionalnoj manifestaciji Karađoz-begove medrese, ali i promovisali svoja djela.

Na promociji su predstavljena djela „Mudri postupci najboljeg učitelja“, „Bonton kod muslimana“, „Husein Đozo-razmišljanja i fetve“, „Teme koje iman znače“, „Đerdan mudrosti - priče, poslovice i izreke“, te brošura „Namaz - zašto i kako se klanja“ čiji je autor Admir Iković.

Predstavljen je i roman „Makovi na Sinaju“ Zinete Subašić, te zbirka hutbi „Dogovor je pobjeda“ autora hafiza Špendija Fidanija.
O pomenutim djelima govorili su prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, te magistri Harun Macić i Lejla Mušić, profesori Bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi.

„Nadamo se da će ovo biti podsticaj i mlađim generacijama da krenu s izdavaštvom i pisanjem knjiga,  te da narednih godina imamo mnogo ovakvih prilika u kojima možemo promovisati ono što je korisno za naše društvo“ – poručio je direktor Karađoz-begove medrese.


Govoreći o svom romanu, autorica Zineta Subašić je istakla: „Roman govori o dijalogu koji je vrlo važan u svakom vremenu jer ga nalazimo već na prvim stranicama Kur'ana, već kod stvaranja čovjeka i taj dijalog, čini mi se, danas nam je nekako najpotrebniji.“

Hafiz Špendi Fidani imam je u džematu Ljubljana, u Sloveniji, i njegova knjiga odraz je njegovih obraćanja džematlijama sa mimbera za vrijeme džuma-namaza. To su posebna obraćanja i teme koje je veoma interesantno i na zanimljiv način hafiz Fidani približio džematlijama, ali i posložio u svoj prvjenac.

„U tom periodu odvijala se gradnja Islamskog kulturnog centra u Ljubljani i taj period govori o unutrašnjosti zajednice, o temama, prilikama, izazovima i našim usmjerenjima kao imamima, odnosno na koji način smo tretirali određena pitanja, te koja su bila naša usmjerenja muslimanima u tom datom vremenu i trenutku“ - istakao je Fidani.

Promociju je izvedbama medresanskih kasida upotpunio Hor Karađoz-begove medrese, ali i hafiz Špendi Fidani, koji je izveo jednu kasidu i podsjetio sve prisutne kako je to nekada činio kao član medresanskog hora.

Martovska noć u kojoj su promovisana književna djela diplomanata Medrese okupila je diplomante iz različitih generacija i kroz susret i druženje vratila ih u medresanske dane i uspomene.

Moderatori promocije bili su diplomanti Medrese profesori Harisa Ćukle i Meadin Mrndžić.

Foto: Merzuk Bećirović