U mesdžidu Internata Karađoz-begove medrese danas je, 25. septembra 2020. godine, klanjan džuma-namaz, a predvodio ga je i hutbu održao Adin Junuzović, maturant Karađoz-begove medrese.
Ovog petka otpočeo je ciklus hutbi koje će kazivati ovogodišnji maturanti naše škole, kako je to već dugogodišnja tradicija u mesdžidu Internata Karađoz-begove medrese.

Današnju hutbu maturant Adin Junuzović posvetio je 18. ajetu sure Hašr, u kojem stoji:
„O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. I Allaha se bojte! Allah je, doista, obaviješten o onome što radite!“

Shodno kur’anskom ajetu, hatib se osvrnuo na činjenicu da vjernik ne može živjeti bez nekog plana, niti bez dobrog rasporeda svoga vremena, te da se time što radi priprema za budući svijet i gleda da zasluži nagradu Uzvišenog. 

“Vjernik mora imati plan i to temeljit. Mora imati dobro osmišljen plan svog svakodnevnog života.  Moramo planirati djelovanje na svim životnim poljima, jer ako ne planiramo, onda živimo neplanski, a to nikako ne priliči jednom vjerniku” – istaknuto je tokom hutbe. 

Ono što svakako treba biti preokupacija mladih jeste stalno učenje i obrazovanje. Na tom polju mladi trebaju biti posebno aktivni i truditi se da usvoje što više znanja i pripreme se za život nakon školovanja u Medresi. 

“Planiraj da u svemu što radiš budeš najbolji. Moramo planirati i da budemo najobrazovaniji i najpismeniji. Za to nam treba da čitamo i to puno, puno više nego do sada. Time se pripremamo za neke veće dionice u našim životima” – poručeno je sa mimbera mesdžida Internata Karađoz-begove medrese. 

Prije džuma-namaza, učenici trećeg i četvrtog razreda proučili su Ja Sin i kratke kur’anske sure, dok je hair-dovu za dobro i uspjeh u životu svima proučio mr. Suad Mujakić, profesor u Karađoz-begovoj medresi. 

Foto: Isa Đan Hindić