U mesdžidu Internata Karađoz-begove medrese danas je, 18. septembra 2020. godine, klanjan džuma-namaz, a predvodio ga je i hutbu održao profesor Smajo efendija Čolaković, koji je u Karađoz-begovoj medresi uposlen od prvog dana njenog reaktiviranog rada – 18. septembra 1995. godine. 

Shodno datumu i obilježavanju 463 godine od osnivanja i 25 godina od reaktiviranja rada Medrese, profesor Čolaković je hutbu posvetio značaju obrazovanja u vakufu Karađoz-begovom i pređenom medresanskom putu od 1995. do 2020. godine. 

„Radilo se, istrajalo se na putu odgajanja i poučavanja medresanskih generacija. Kada je u pitanju pređeni put, nailazili smo na različite probleme, prolazili kroz različite faze, ali smo ustrajavali zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi. Radili smo u ime Allaha“ – istakao je profesor Čolaković.

Govoreći o generacijama učenika koji su pohađali Medresu ili je danas pohađaju, profesor Čolaković je rekao: „Naša Medresa je otvorena za sve dobronamjerne ljude i sve učenike. Bili smo i ostali Bosna i Hercegovina u malom, jer su ovu školu pohađali učenici iz svih krajeva domovine, ali i šire. Raduje me da su naši učenici, kroz ovih 25 godina, uspješno prezentovali našu Medresu u svim krajevima naše zemlje, ali i van njenih granica – diljem svijeta.“

Poseban put obrazovanja mladima nudi Medresa, a trud i rad na tom putu su ono čime se lakše i sigurnije dođe do uspjeha. 

„Ono što bih posebno istakao, a osvrćući se na pređeni medresanski put, jeste da je na nama da predano radimo, da se trudimo, shodno i kur'anskoj poruci – da će trud i rad vidjeti Allah, Poslanik i vjernici. Molim Uzvišenog da naša Medresa obilježava još dosta jubileja i da mlađe generacije budu bolje od nas starijih“ – poručio je profesor Smajo Čolaković. 

Foto: Adin Junuzović i Isa Đan Hindić