Karađoz-begova medresa je i ove godine, a shodno prilikama i mogućnostima u kojima se odvija život tokom vremena pandemije korona virusa, organizovala obilježavanje Dana maternjeg jezika. 

Naime, Likovno-literarna sekcija naše škole, predvođena profesoricom Lejlom Mušić, organizovala je obilježavanje ovog značajnog datuma, te izradom portofolija i podsjećanjem na historijski tok bosanskog jezika, istakla njegov značaj i ulogu. 

Priređeni materijali postavljeni su u atrij Karađoz-begove medrese, te  ih imaju priliku pogledati učenici, profesori i ostali uposleni naše škole.

Foto: Adin Junuzović