U četvrtak je, 11. marta 2021. godine, održan drugi sadržaj manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“, a kojom se ispraća nova – 376. generacija maturanata i maturantica.
Naime, učenici trećeg razreda naše škole priredili su Večer medresanskih ilahija i kasida, a kojima su podsjetili na pređeni medresanski put još jedne generacije.

Ilahije i kaside „U Medinu pošao bih“, „Uzor si meni, o Poslaniče“, „Mladost u Medresi“, „Sevdalinka“, „Vakufname“, „Putnici“, „Šamije“ učili su Ahmed Sejfić, Sumeja Karamujić, Mahir Ćosić, Dalila Vila, Nedžma Dragolovčanin, Midhat Šabanović, Adelisa Bajrektarević, Elma Bakić i Sara Sarajlić.

Učenjem ilahija i kasida koje govore o Medresi, školovanju u njoj, ljepotama medresanskog života i sjećanjima koja ostaju nakon svega, izvođači programa su probudili posebne emocije među maturantima i maturanticama. Posebni trenuci priređenog programa bili su kada su se na sceni pojavili maturanti i maturantice, a koji su bili četiri godine vrijedni članovi Hora Karađoz-begove medrese. Uz riječi zahvalnosti, njima su, u ime škole, uručene hedije za predstavljanje Karađoz-begove medrese u javnosti i čuvanje blaga bošnjačkog naroda – ilahije i kaside.

Oproštajnu riječ maturantima i maturanticama 376. generacije uputio je profesor Smajo Čolaković, zaželivši im mnogo uspjeha i svakog dobra u nastavku života i preporučivši da iz Medrese ponesu samo najljepše uspomene. Profesor Čolaković je, svojom kratkom porukom, podsjetio maturante i maturantice na ono što im je darovala Medresa, ali i ono što su oni, svojim trudom i zalaganjem, darovali Medresi.

U završnom dijelu programa dugogodišnje članice i članovi hora iz maturantske generacije su, zajedno sa izvođačima programa, izveli kasidu „Softe“, te kasidu „Uspomene“ – vraćajući se tim prelijepim stihovima na prve medresanske korake, ali i puštajući suzu niz svoja mladalačka lica...

Foto: Adin Junuzović i Irfan Ćosić