Ured za zekat i Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ-e u BiH u proteklom periodu raspisali su konkurs za kratki film na temu “Zekat na poljoprivredne proizvode”. Nakon sumiranja rezultata konkursa nagrađena su dva rada, a oba rada ili kratka filma o zekatu na poljoprivredne proizvode uradili su učenici Karađoz-begove medrese.

“Odlučili smo da od prispjelih nagradimo dva rada učenika Karađoz-begove medrese u Mostaru i ovom prilikom im čestitamo”, rekao je Vehid Arnaut, direktor Ureda za zekat, dodajući da će nagrađeni filmovi ostati u vlasništvu Ureda za zekat koji će ih dalje predstaviti javnosti. 

“Na taj način se željelo doći do novih ideja u prezentaciji ovog islamskog šarta, da se učenici animiraju i da se podrži njihov način prenošenja poruke, ali i da se skrene pažnja na zekat na poljoprivredne proizvode kao važan resurs u radu odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice” – istakao je Arnaut.

Nagrade su osvojili sljedeći učenici Karađoz-begove medrese: Jasmina Vežić, Dalma Omanović, Muhamed Ahmuljić, Ensar Jelovac, Samra Hodžić, Adna Blagajac, Tarik Buljubašić i Midhat Šabanović.

“Sa prijateljima iz razreda sam odlučila da napravimo nešto drugačije, pa smo uradili video-anketu među članovima Info-servisa za mlade Medžlisa IZ-e Mostar i džematlijama u našem gradu”, izjavila je prilikom preuzimanja nagrade Jasmina Vežić, učenica 3. razreda.


Autori drugog rada su Tarik Buljubašić i Midhat Šabanović, učenici 3. i 2. razreda naše škole, a u svom filmu su prenijeli poruku o obaveznosti izdvajanja zekata.

“Bitno mi je da će video pregledati mnogo osoba koje će nešto i naučiti iz njega, što smatram i glavnim ciljem ovog projekta”, rekao je Tarik Buljubašić, učenik trećeg razreda Karađoz-begove medrese.

Pravo učestvovanja na konkursu imali su mladi kreativci, učenici medresa u BiH, regiona, i domovinskih zemalja. Konkurs je dozvoljavao individualni ili grupni rad na filmu, te jednog ili tima učesnika.