Karađoz-begova medresa je najvjernije čitaoce školske biblioteke nagradila putovanjem u Sarajevo. Učenici koji su najaktivniji čitaoci naše biblioteke nagrađeni su posjetom Zimskom salonu knjige, ali i obilaskom Sarajeva, te njegovih znamenitosti.

Tridesetak učenika i učenica Karađoz-begove medrese boravilo je u Sarajevu 18. decembra 2019. godine na nagradnom putovanju, a na tom putovanju predvodile su ih profesorice Lejla Mušić i Harisa Ćukle.  

Posjeta Zimskom salonu knjige iskorištena je da učenici i učenice naše škole nabave neke nove naslove za svoju ličnu biblioteku, ali je i Karađoz-begova medresa iskoristila priliku da kupovinom određenih naslova  obogati knjižni fond školske biblioteke.  

Učenici su posjetili i Gazi Husrev-begovu biblioteku, gdje su se upoznali sa radom i vrijednostima te ustanove, kao i njenim bogatim knjižnim fondom, ali i fondom koji predstavlja kulturno-historijsko naslijeđe BiH. Posjetili su i Muzej ratnog djetinjstva, gdje su se upoznali sa idejom nastanka jednog takvog muzeja , te su imali priliku vidjeti izložbu sačinjenu od predmeta djece iz Sirije, koja je trenutno postavljena u Muzeju ratnog djetinjstva. 

O utiscima sa putovanja učenica Amina Čolak, vrijedni član Literarne, ali i mnogih drugih sekcija naše škole, govori sljedeće: “Ova posjeta predstavlja priliku da se učenici što više zainteresuju za čitanje, jer knjiga kao simbol znanja, učenja i napretka nikada neće biti prevaziđena. Posjetili smo i određene institucije, te se upoznali s njihovim radom i bogatstvom naše kulture, tradicije koju čuvaju u svojim prostorijama kroz različite oblike. Viđeno nije moglo da ne ostavi traga na našim mladalačkim dušama. Veliko zadovoljstvo bilo je posjetiti sve to i upoznati se sa onim što je dio naše zemlje, naše kulture i tradicije.”