Naučnim skupom "Medresa od tradicije do savremenosti" otpočela je manifestacija "20 godina sa vama", kojom Karađoz-begova medresa obilježava 20 godina od reaktiviranja svog rada. Naučni skup je održan u atriju Karađoz-begove medrese, a otpočeo je učenjem odlomka Časnog Kur'ana, kao i 18. septembra 1995. godine, kada ga je, kao i ovog puta, proučio hfz. Emin Tucović, profesor naše škole, i time ozvaničio početak njenog reaktiviranog rada. U dijelu svečanog otvorenja Naučnog skupa govorili su: prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, prof. Salem ef. Dedović, muftija mostarski, akademik prof. dr. Enes Karić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku, te dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, koja je skup i zvanično proglasila otvorenim. Uvodno izlaganje održao je akademik Enes Karić, koji je govorio na temu "Zadaća odgoja i obrazovanja danas". 
U okviru Naučnog skupa, svoja izlaganja imale su sljedeće eminentne ličnosti iz sfere obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini, ali i šire:
prof. dr. Ismet Bušatlić - "Odgoj i obrazovanje kao osnova društva",
prof. Salem ef. Dedović - "Medresa kao vakuf",
mr. Muharem Omerdić - "Reaktiviranje medresa - potreba vremena",
prof. Seid Smajkić - "Obnova Karađoz-begove medrese i bošnjačkog identiteta u Mostaru",
prof. Hašim Muminović - "Metodičko-didaktičko utemeljenje učenja i poučavanja u savremenoj nastavi",
mr. hfz. Lejla Boškailo-Obradović - "Duhovni odgoj ka cilj medrese",
prof. Sabaheta Bijedić - "Karađoz-begova medresa u sistemu odgoja i obrazovanja HNK", 
profesorice Lejla Akšamija i Naida Hota-Muminović - "Iskustvo Prve bošnjačke gimnazije",
prof. Dragana Moro - "Iskustvo Internacionalne privatne gimnazije",
prof. Mevlud Arslani - "Iskustvo Islamske gimnazije u Zagrebu",
prof. Dženan Handžić - "Strategija razvoja medresa IZ",
prof. Muamer Tinjak - "Strategija razvoja srednjoškolskih centara IZ".
Moderatori sesija bili su Amir Demirović, prof. Seid Eminović i prof. Ramo Kajan. 
Bio je to značajan događaj, koji je ostavio poseban dojam na prisutne, koji su mogli mnogo toga novog i naučiti, ali i oplemeniti se iskustvima srednjih škola čiji pravci djelovanja su predstavljeni u okviru Naučnog skupa.