U toku mjeseca rebiu-l-evvela već četvrtu godinu zaredom Karađoz-begova medresa priređuje ciklus predavanja o Muhammedu, a.s. Ciklus predavanja održava se pod nazivom „Poslanik, a.s., u priči“, svakog četvrtka mjeseca rebiu-l-evvela.  Predavanja su održana i ovog četvrtka, 5. novembra 2020. godine. 

Predavanje za učenice naše škole koje borave u Internatu održano je u atriju Medrese, a o Muhamedu, a.s., kroz primjere iz Poslanikovog života i njegove ishrane, govorila je mr. hfz. Lejla Boškailo. 

“Balans između duhovne i fizičke hrane je jako bitan. Mi često razmišljamo koliko su stanja svijesti i taj neki pozitivizam, kako ga u današnje vrijeme zovemo, jako bitni. Međutim, nekada krenimo obratno i razmislimo koliko sami izvor hrane i same popratne okolnosti tokom uzimanja hrane u nama izazovu neke duhovne doživljaje ili neke emocije. I kroz ove primjere, primjere Poslanikove ishrane, možemo uvidjeti da nam je on uzor u svemu, pa čak i u ishrani”– rekla je magistrica Boškailo. 

Predavanje o Poslaniku, a.s., upotpunjeno je i kasidom o najplemenitijem biću koje je zemljom hodilo, a proučile su je članice Hora Karađoz-begove medrese.

Predavanje za učenike koji borave u Internatu održano je u mesdžidu Internata, a predavanje je održao magistar Suad Mujakić. 

Magistar Mujakić je govorio o Muhammedu, a.s., te njegovim ashabima kroz primjer pomaganja i ustrajnosti u životu, o tome koliko je važno biti ustrajan u činjenju dobra i postizanju određenih ciljeva. 

“Analizirajmo sebe. Pogledajte koliko ste vi ustrajni u činjenju onoga što je pred vama, koliko ulažete napora da budete ustrajni. Neka analizu izvrši svako za sebe. Kad postavite sebi cilj i kada ustrajete na tom putu, sigurno ćete uspjeti” – poručio je magistar Mujakić. 

Kasidu o Poslaniku, a.s., izveo je Ahmed Sejfić, član Hora Karađoz-begove medrese. 

Foto: Irfan Ćosić