Islamska zajednica u BiH, Uprava za obrazovanje i nauku i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, katedra za hadis u saradnji sa medresom “Mehmed Fatih”, Centrom za napredne studije iz Sarajeva i NVO „Horizonti“ iz Podgorice, od 31. oktobra do 1. novembra 2015. godine organizuju susret predavača hadisa na temu „Izučavanje hadisa na islamskim fakultetima i medresama na Balkanu."

Cilj susreta je razmjena iskustava, uspostava mostova saradnje, te unaprjeđenje same nastave u medresama i na fakultetima. Susret je okupio profesore, nastavnike i asistente sa fakulteta i medresa iz BiH, Makedonije, Kosova, te domaćine iz Crne Gore.

Na skupu je prisustvovao i reisu-l-ulema Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat ef. Fejzić, koji je iskazao zahvalnost svim profesorima za odziv, istakavši počastvovanost Islamske zajednice Crne Gore što je domaćin susreta. “Unazad nekoliko godina, malo je ko čuo za nas. Nešto nam je vrijeme donijelo, a nešto smo i mi učinili da danas imamo mogućnost da ove susrete organizujemo u našim institucijama, od kojih su vrata otvorena za sve vas" - kazao je reis Fejzić. 

Ispred Ureda za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obratio se prof. Seid ef. Eminović, koji je između ostalog rekao:

“Prenosim vam selame od direktora Ureda za obrazovanje i nauku, akademika Enesa Karića, koji pored selama izražava svoje zadovoljstvo da je došlo do ovog vida susretanja ponajviših znalaca hadiskih disciplina u ovom vremenu, na ovim balkanskim prostorima, koji imaju zasigurno šta kazati i ponuditi onima koji željno iščekuju oživljavanje poslaničke tradicije, shodno okolnostima i potrebama našeg vremena."

U uvodnoj riječi, obratio se i dekan FIN-a, dr. Zuhdija Hasanović, koji je kazao da trebamo sasvim otvoreno pohvaliti ono što dobro radimo, ali isto tako da sasvim otvoreno ukažemo na propuste u radu i da ih unaprijedimo.

Na početku susreta, prezentovana su iskustava određenih profesora u oblasti izučavanja hadisa na međunarodnom nivou, te njihova lična iskustava u izučavanju hadiskih nauka tokom njihovog studija i kasnijeg rada u medresama i na fakultetima.

Ispred Karađoz-begove medrese skupu prisustvuje mr. Suad Mujakić, profesor hadisa i pomoćnik direktora za Internat.