Karađoz-begovu medresu su u utorak, 22. oktobra 2019. godine, posjetili predstavnici Centra za integrativnu medijaciju, CSSP, iz Berlina.

Dr. Carla Schramml i gospodin Emir Krehić su, uz podršku profesorice naše škole Lejle Mezit, održali radionice učenicima Karađoz-begove medrese, odnosno polaznicima Access programa. 
Cilj radionica bio je razbijanje predrasuda i stereotipa, te iznalaženje rješenja za mirno rješavanje nesuglasica i konflikata. 

Učenici su imali priliku da se suoče sa nekim ličnim predrasudama, nauče nove tehnike diskutovanja i odstranjivanja nesporazuma. Gosti su bili zadovoljni radom učenika Karađoz-begove medrese, te su izrazili nadu da će se ovakva saradnja nastaviti i u buduće.