U sklopu manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ sinoć je, 10. marta 2022. godine, održana promocija knjige „Oluja i mir“. Autorica knjige je Hurija Proho, diplomantica 375. generacije Karađoz-begove medrese.

Promocija je održana u multimedijalnoj sali Studentskog hotela Mostar, a o knjizi su govorili recenzenti: dr. Irma Marić, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, mr. Harun Macić i mr. Lejla Mušić, profesori u Karađoz-begovoj medresi. 

„Hurijina poezija jeste cvijeće od nura. Poezija blagosti, predanosti. Jedna ženska strana priče, ali ona najfinija ženska strana priče. Tiha, ali lomi sve ispred sebe. U Hurijinoj poeziji sam pronašla veoma snažne religiozne motive. Hurija u ovoj zbirci propituje svoje bitisanje kroz nepokolebljivu viziju duboko ukorijenjenih karakternih uvjerenja i svjetonazora. Mlada pjesnikinja Proho na svakoj stranici ovog rukopisa ističe životnu opredjeljenost prema islamu, kao idejnoj podlozi poezije koju piše nevinim, ali hrabrim perom“ – istakla je, u toku svog obraćanja, doktorica Irma Marić. 

Svoja promišljanja o zbirci poetskih i proznih zapisa autorice Hurije Proho iznijela je i magistrica Lejla Mušić. 

„Ponekad kod Hurije možemo prepoznati premišljanja, dileme, strah, ali odustajanje – nikad. Teško je govoriti o djelu svojih učenika, jer je i sam učitelj, na određeni način, odgovoran za postupke svog učenika. Da li je i kada lahko? Nije lahko nikad. Posebno ne onda kada učenik doraste učitelju ili kada učitelj shvati da ga učenik nadrasta. A, naslov knjige je potpuno u skladu sa Hurijinim odrastanjem, sazrijevanjem i stasavanjem. Borbena i žustra, a blaga i smirena, oluja i mir,  zatvorena u svoj pjesnički mladalački svijet, ali dovoljno otvorenog srca i uma da bude i kritična i samokritična“ – rekla je magistrica Mušić. 

O Huriji kao učenici Medrese, njenom djelovanju kroz vannastavne aktivnosti, ali i o njenim književnim zapisima govorio je magistar Harun Macić. 

„Kada je u pitanju Hurijino pisanje, ništa nema viška u njenoj poeziji, što čini ovu poeziju još dodatno jezgrovitom i samim tim vrednijom. U zbirku poezije 'Oluja i mir' Hurija je pohranila našu duhovnost, historiju, domovinu i vlastitu kulturnu baštinu. Tako je ova zbirka i koncipirana. Kreće sa proznim tekstom o najvoljenijem biću koje je kročilo na dunjaluk, a to je naš uzor, Muhammed, a.s. Ona svjedoči o nedjeljivosti intimnog i univerzalnog kroz ljubav prema Poslaniku, bez obzira na kojem dijelu zemaljske kugle se nalazili“ – poručio je magistar Macić.

Završnu riječ na promociji knjige „Oluja i mir“ imala je autorica Hurija Proho. Ona se osvrnula na svoje medresansko vrijeme, tokom kojeg je i nastala njena prva zbirka poetskih i proznih zapisa, te sa prisutnima podijelila svoja određena promišljanja. 

„Medresa ima mogućnosti kao i sve ostale škole. Nastavni plan i program im je gotovo isti, gradivo je isto, čas je čas. Ali je Medresa našla odličnu formu da zaobiđe to, da zaobiđe mahane našeg obrazovnog sistema, a to je da kroz vannastavne aktivnosti učenike usmjeri na ono za šta su talentovani, da ih usmjeri na ono što vole i na ono što ih ispunjava. Ja imam baš takvo iskustvo sa Medresom, kako na polju svog književnog rada, tako i kroz rad drugih sekcija čija sam članica bila i to je nešto što je meni mnogo pomoglo u životu“ – kazala je autorica Proho. 

Odabrane dijelove iz knjige „Oluja i mir“ govorile su maturantice Anesa Ibišević i Dalila Vila, dok su medresanskim kasidama promociju upotpunile članice našeg hora, Edina Mujić i Dalila Vila. Moderatorski dio posla vrsno je odradio maturant Mahir Ćosić. 

Foto: Sara Sarajlić