U atriju Karađoz-begove medrese je, 7. marta 2017. godine, održano predavanje pod nazivom „Druženje sa Časnim Kur'anom“, koje je održao prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese.

Predavanje je bilo  kruna takmičenja tokom kojeg su učenici i učenice Medrese mogli naučiti određene kur'anske sure napamet, a koje je pokrenuto na inicijativu direktora naše škole. Predavanje je održano za učenike i učenice naše škole, a prof. Tulek je u svom obraćanju podsjetio na vrijednost učenja Kur'ana i svakodnevnog druženja sa svetom knjigom muslimana.

Kroz ajete i hadise koji govore o vrijednosti učenja i druženja sa Kur'anom pozvao je direktor Medrese na bolji i marljiviji odnos prema Kur'anu.
Posebno je istakao blagodat koju uživaju učenici i učenice jer se nalaze u školi koja podstiče na druženje i učenje Kur'ana napamet, te istakao značaj Sekcije za hifz, koja je u proteklim godinama dala odlične rezultate u tom segmentu medresanskog djelovanja.

Odlomke Časnog Kur'ana učili su učenici Anis Kafadar i Saima Kovačević. Na kraju programa uručene su i nagrade učenicima koji su naučili kur'ansku suru Ja Sin napamet. Nagrade su dobili: Mirnes Maksumić, Anis Kafadar, Dženita Tukić, Ilma Motika, dok su najuspješnije bile:

3. mjesto Aiša Čevra i Rejhana Pobrić
2. mjesto Saima Kovačević
1. mjesto Hulija Bisljimi.

Uručene su im novčane nagrade, kao i vrijedno djelo diplomanta Karađoz-begove medrese, Admira Ikovića.

Bila je ovo prelijepa medresanska noć, uz druženje sa Časnim Kur'anom provedena i podsticaj da još odvažnih na putu dobra bude!